Publications in Dutch

Most publications are available on-line.

Book

  [H1]
G.J.C. Lokhorst. Brein en bewustzijn: de geest-lichaam theorieën van moderne hersenonderzoekers, 1956-1986, vol. 5 of Rotterdamse Filosofische Studies. Eburon, Delft, 1986. ISBN 90-70879-61-1. iv + 150 pp. Available on-line

Note. Reviewed by Douwe Draaisma, Jaap van Heerden, Willem Iemhoff, P. Jonkers, Hartmut Längin [in German], Theo Meijering and Marion Weber [in English].

Chapters in Books

  [I18]
G.J.C. Lokhorst. Neuro-imaging en neuro-ethiek. In D. Denys & G. Meynen, eds., Handboek psychiatrie en filosofie, pp. 175-185. De Tijdstroom, Utrecht, 2012. ISBN 978-90-5898-193-6.
  [I17]
W. N. A. van de Grind & G.J.C. Lokhorst. Bewustzijn in neurocognitief perspectief. In Frank Wijnen & Frans Verstraten, eds., Het brein te kijk: verkenning van de cognitieve neurowetenschap, pp. 235-275. Harcourt, Amsterdam, 2008. ISBN 978-90-265-1807-2. Vierde druk.
  [I16]
M. C. Lelie & G.J.C. Lokhorst. Muziek en de hersenen. In R. F. W. Diekstra & M. Hogenes, eds., Harmonie in gedrag: de maatschappelijke en pedagogische betekenis van muziek, pp. 15-28. Karakter Uitgevers, Uithoorn, 2008. ISBN 978-90-6112-996-7. Available on-line
  [I15]
G.J.C. Lokhorst. De mens als computer. In J. de Mul, ed., Filosofie in cyberspace, pp. 209-220. Klement, Kampen, 2002. ISBN 90-77070-13-3. Available on-line
  [I14]
W. N. A. van de Grind & G.J.C. Lokhorst. Hersenen en bewustzijn: van pneuma tot grijze massa. In Frank Wijnen & Frans Verstraten, eds., Het brein te kijk: verkenning van de cognitieve neurowetenschappen, pp. 217-246. Swets en Zeitlinger, Lisse, 2001. ISBN 90-265-1676-2. Tweede druk: 2002. Derde druk: 2004. Available on-line
  [I13]
G.J.C. Lokhorst. Misplaatste metaforen in de computationele filosofie van de geest. In J. Sleutels, ed., Elektronische Acta van de 22ste Nederlands-Vlaamse filosofiedag. Faculteit der Wijsbegeerte, Leiden, 2000. http://www.leidenuniv.nl/philosophy/filosofiedag/acta.html. Available on-line

Abstract. We bekijken de mens vanuit computationeel oogpunt en geven een kort overzicht van enige relevante bevindingen uit de theoretische neurowetenschap en de theoretische fysica.

  [I12]
G.J.C. Lokhorst. Rudolf Carnap / Hector-Neri Castañeda. In J. de Mul, ed., Eric Claus: Eenentwintig filosofen van de twintigste eeuw verbeeld, p. 60 / 84. Stichting Lieve, Baarn, 1999. Available on-line
  [I11]
M.J.L. Lokhorst-Degenaar & G.J.C. Lokhorst. Het toekomend jaar 3000: de eerste Nederlandse uchronie. In G. Groot, H. Oosterling, & A. W. Prins, eds., Van agora tot markt: Acta van de 18de Nederlands-Vlaamse filosofiedag, vol. 21 of Rotterdamse Filosofische Studies, pp. 299-303. Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, 1996. ISBN 90-5677-191-4. Available on-line
  [I10]
G.J.C. Lokhorst. De deontische quantor van Geach. In G. Groot, H. Oosterling, & A. W. Prins, eds., Van agora tot markt: Acta van de 18de Nederlands-Vlaamse filosofiedag, vol. 21 of Rotterdamse Filosofische Studies, pp. 277-280. Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, 1996. ISBN 90-5677-191-4. Superseded by [B13].
  [I9]
G.J.C. Lokhorst. Fuzzy logic. In Computational Intelligence: Fuzzy logic en neurale netwerken (Proceedings Symposium Elektrotechniek 10 mei 1995). Electrotechnische Vereeniging, Delft, May 10, 1995. Available on-line
  [I8]
Jeffrey Shaw & G.J.C. Lokhorst. Met computers nieuwe werelden scheppen. In C. Jacobs, ed., Spiraal: Tien dialogen tussen kunst en filosofie, pp. 40-55. Centrum Beeldende Kunst, Rotterdam, 1994. ISBN 90-5196-092-1.
  [I7]
G.J.C. Lokhorst. Psychochirurgie en het geest-lichaam probleem. In M. J. van den Hoven & M. Verkerk, eds., Snijden in het brein: ethische en juridische aspecten van psychochirurgie, pp. 17-20. Garant, Leuven, 1991. ISBN 90-5350-041-3. Available on-line
  [I6]
G.J.C. Lokhorst. Is de mens een eindige automaat? In F. Geraedts & L. de Jong, eds., Ergo cogito III, pp. 89-105. Historische Uitgeverij, Groningen, 1991. ISBN 90-6554-261-2. Available on-line
  [I5]
W. Verbeke, A. Mosmans, & G.J.C. Lokhorst. Marketing, communicatie en chaos. Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, 1990. ISBN 90-267-1468-8. x + 134 pp.
  [I4]
M.J.L. Lokhorst-Degenaar & G.J.C. Lokhorst. Inleiding. In Programmaboek "Het meer der herinnering". Studium Generale Erasmus Universiteit Rotterdam and Studium Generale Rijksuniversiteit Groningen, Rotterdam and Groningen, October 1990.
  [I3]
G.J.C. Lokhorst. Het formaliseren van Hegels dialectische logica. In G. Vandenakker, C. Leijenhorst, & J. Prinsen, eds., Acta filosofiedag Utrecht 1989, pp. 116-125. Eburon, Delft, 1989. ISBN 90-5166-118-5. Available on-line
  [I2]
G.J.C. Lokhorst. Douglas Hofstadter. In Kritisch Denkerslexicon, pp. 1-13. Samsom, Alphen aan den Rijn, October 1989. ISBN 90-6500-734-2. Available on-line
  [I1]
G.J.C. Lokhorst. Psychofysische superveniëntie. In W. Callebaut & P. Mostert, eds., Acta filosofiedag Maastricht 1987, pp. 161-165. Eburon, Delft, 1988. ISBN 90-5166-011-1. Available on-line

Articles

  [J45]
G.J.C. Lokhorst. De vloek van het internet. Bio-Wetenschappen en Maatschappij, 30 (4): 19-21, 2011. ISBN 978-90-73196-64-3. Cahier Mens 2.0: Homo sapiens verbeterd.
  [J44]
G.J.C. Lokhorst. De neurowetenschappen en de vrijheid van de wil. Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek Nieuwsbrief, 18 (3): 4-6, 2011.
  [J43]
G.J.C. Lokhorst. Bach heeft in zijn tijd nooit de krant gehaald: Chopin, Schumann, Kalkbrenner en andere pianisten in drie eeuwen Nederlandse pers. Piano Bulletin, 28 (2): 68-75, 2010.
  [J42]
G.J.C. Lokhorst. Hersenen en recht: geen koninklijke weg. Justitiële Verkenningen, 34 (1): 67-75, 2008. ISSN 0167-5850.
  [J41]
G.J.C. Lokhorst. De privacy voorbij (over Ultra Wide Band). Delta, 40 (5), February 7, 2008. ISSN 0169-698X.
  [J40]
G.J.C. Lokhorst. Ethiek in Delft [English translation: see [J39]]. Delft Integraal, 24 (3), 2007. ISSN 0920-508X.
  [J39]
G.J.C. Lokhorst. Ethics in Delft [translation of [J40]]. Delft Outlook, 24 (3), 2007. ISSN 0926-7212.
  [J38]
G.J.C. Lokhorst. Verslag van de eerste conferentie van de Vereniging voor Analytische Filosofie, Vrije Universiteit, Amsterdam, maart 2006. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 98 (4): 314-315, November 2006. ISSN 0002-5275.
  [J37]
G.J.C. Lokhorst. Nieuwe software is zelden een verbetering. Automatisering Gids, 36 (25): 15, June 21, 2002. ISSN 0165-4683. Available on-line
  [J36]
G.J.C. Lokhorst. Turing-machine na 65 jaar nog niet met pensioen. Automatisering Gids, 35 (19): 15, May 11, 2001. ISSN 0165-4683. Available on-line
  [J35]
G.J.C. Lokhorst. Reactie op Paul Vitányi. Automatisering Gids, 35 (23): 19, June 8, 2001. ISSN 0165-4683.
  [J34]
G.J.C. Lokhorst & D. Tiemersma. Hersenen en bewustzijn: een gedachtenwisseling. Noot, 1 (7): 16-18, 27-28, 2000. Available on-line
  [J33]
G.J.C. Lokhorst. Hebben computers de potentie om te denken? Machazine (faculteitsblad Technische Wiskunde, TUD), 5 (1): 57, November 2000. Available on-line
  [J32]
G.J.C. Lokhorst. Hemisfeerspecialisatie in de klassieke oudheid. De neuroloog, 5 (1): 25, January 1998. ISSN 1380-3476. Available on-line
  [J31]
G.J.C. Lokhorst. Maarten Doormans kwantitatieve argumenten voor vooruitgang in de kunst. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 89 (3): 230-231, July 1997. ISSN 0002-5275. Available on-line

Abstract. In his book Steeds mooier (Amsterdam 1994), Maarten Doorman put forward three so-called quantitative arguments for the thesis that there is progress in art. We present a formal analysis of these arguments according to which they are valid, but utterly trivial.

  [J30]
G.J.C. Lokhorst. Bewijzen van vooruitgang, stilstand en achteruitgang in de kunst. Noot [Verenigingsblad van Wijsgerige Faculteitsvereniging ERA, Erasmus Universiteit Rotterdam], 1 (3): 10-11, 1997.
  [J29]
G.J.C. Lokhorst. Het mysterie van de ziel. NRC Handelsblad, Bijlage Profiel, p. 1, October 10, 1996. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [J28]
G.J.C. Lokhorst. Descartes over de pijnappelklier als zetel der ziel. Bulletin van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde, 4 (4): 6-8, 1996. ISSN 0928-1630. Reprinted in: Noot [Verenigingsblad van Wijsgerige Faculteitsvereniging ERA, Erasmus Universiteit Rotterdam], 1 (3): 14-15, 1997. Available on-line
  [J27]
G.J.C. Lokhorst. De oudste theorie over hemisfeerspecialisatie. GeWiNa: Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek, 18 (3): 37-50, 1995. ISSN 0928-303X. Superseded by [B10]. Available on-line
  [J26]
M. J. van den Hoven & G.J.C. Lokhorst. Voordat ik naar Nederland kwam, kende ik nauwelijks een Nederlandse filosoof. En dat is nu nog zo. Interview met Hector-Neri Castañeda. NRC Handelsblad, Bijlage Wetenschap en Onderwijs, p. 3, January 30, 1990. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [J25]
G.J.C. Lokhorst & R. van Zuylekom. Interview met Theo Kuipers. Rue Pierre Bayle, 2 (2): 37-45, 1990.
  [J24]
G.J.C. Lokhorst, A. P. Mosmans, & W. Verbeke. De onstabiele consument. Tijdschrift voor Marketing, 24 (4): 17-22, April 1990. ISSN 0165-1439.
  [J23]
G.J.C. Lokhorst. Zenuwachtige netwerken. NRC Handelsblad, Bijlage Wetenschap en Onderwijs, p. 1, May 15, 1990. ISSN 0002-5259. Reprinted in: Brainwaves: artificiële intelligentie. Amsterdam, Crea & Studium Generale, november 1990, pp. 26-29. Available on-line
  [J22]
G.J.C. Lokhorst. Neurofysiologie en mensbeeld. Arts en Fiets (periodiek voor medische studenten te Utrecht), 7 (5): 4-8, May 1990. Available on-line
  [J21]
G.J.C. Lokhorst. Neurale netwerken straks overal. NRC Handelsblad, p. 18, November 17, 1990. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [J20]
G.J.C. Lokhorst. Dieren in de schappenjungle: over environmental shaping zonder schemata. Nieuwstribune, 7 (21): 37-38, 23 mei 1990. ISSN 0921-8165.
  [J19]
M.J.L. Lokhorst-Degenaar & G.J.C. Lokhorst. Desiderius. Quod Novum, p. 8, May 24, 1989. ISSN 0166-5065. Available on-line
  [J18]
G.J.C. Lokhorst. Connectionisme en cognitie. Thauma, 4 (15): 40-47, April 1988. Available on-line
  [J17]
G.J.C. Lokhorst. Bugs in WordPerfect [4.1 en 4.2]. Personal Computer Magazine, 6 (6): 141, June 1988. ISSN 0772-8077. Available on-line
  [J16]
F. Eijgenraam & G.J.C. Lokhorst. De meetkunde van bergen, wolken en bomen. Interview met Benoît Mandelbrot. NRC Handelsblad, Bijlage Wetenschap en Onderwijs, p. 1, June 28, 1988. ISSN 0002-5259. Reprinted in: F. Eijgenraam. In dienst van de verwondering. Aramith, Bloemendaal, 1990, pp. 17-24, ISBN 90-6834-074-3. Available on-line
  [J15]
G.J.C. Lokhorst. 1 = 0: de logica van Eduard Wette. NRC Handelsblad, Bijlage Wetenschap en Onzin, p. 4, December 29, 1987. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [J14]
F. Eijgenraam, L. Koenen, & G.J.C. Lokhorst. God: el es cher Bach. Interview met Douglas Hofstadter. NRC Handelsblad, Bijlage Wetenschap en Onderwijs, p. 4, November 24, 1987. ISSN 0002-5259. Reprinted in: F. Eijgenraam. In dienst van de verwondering. Aramith, Bloemendaal, 1990, pp. 25-31. ISBN 90-6834-074-3. Available on-line
  [J13]
M. C. Lelie & G.J.C. Lokhorst. Muziek en de hersenhelften: een verkenning. Mens en Melodie, 36 (3): 110-118, March 1981. ISSN 0025-9462. Available on-line
  [J12]
G.J.C. Lokhorst. Nobelprijs geneeskunde-fysiologie 1981: Roger W. Sperry. Intermediair, 17 (50): 7-9, December 11, 1981. ISSN 0020-5605. Available on-line
  [J11]
G.J.C. Lokhorst. Het vleesch in het brood, de kaas in het gras: honderd jaar na de dood van Gerrit Jan Mulder. NRC Handelsblad, Cultureel Supplement, p. 8, April 25, 1980. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [J10]
G.J.C. Lokhorst. Vergilius' vergeten graf. Quod Novum, 12 (27): 12, April 11, 1979. ISSN 0166-5065.
  [J9]
G.J.C. Lokhorst. Bah, wat een vieze troep! Quod Novum, 12 (31): 6, May 23, 1979. ISSN 0166-5065.
  [J8]
G.J.C. Lokhorst. Lucky Jim. Quod Novum, 12 (12): 12, December 13, 1978. ISSN 0166-5065.
  [J7]
G.J.C. Lokhorst. Liever bekende weg. Quod Novum, 12 (7): 12, October 18, 1978. ISSN 0166-5065.
  [J6]
G.J.C. Lokhorst. Humanistieke geneeskunde. Quod Novum, 11 (18): 7, January 25, 1978. ISSN 0166-5065. Available on-line
  [J5]
G.J.C. Lokhorst. Fissie en fusie. Quod Novum, 12 (12): 12, December 13, 1978. ISSN 0166-5065.
  [J4]
G.J.C. Lokhorst. Eureka. Quod Novum, 12 (10): 12, November 8, 1978. ISSN 0166-5065. Available on-line
  [J3]
G.J.C. Lokhorst. De steen der wijzen. Quod Novum, 12 (7): 12, October 18, 1978. ISSN 0166-5065. Available on-line
  [J2]
G.J.C. Lokhorst. De bril van Schubert. Quod Novum, 12 (9): 12, November 1, 1978. ISSN 0166-5065. Available on-line
  [J1]
G.J.C. Lokhorst. Damme. Quod Novum, 12 (11): 12, November 15, 1978. ISSN 0166-5065.

Book Reviews

  [K38]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van Max R. Bennett & Peter M. S. Hacker, Philosophical Foundations of Neuroscience (Oxford, Blackwell, 2003). NeuroPraxis, 9 (1): 28-29, 2005. ISSN 1387-5817.
  [K37]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van A. Kok, Het hiërarchisch brein: Inleiding tot de cognitieve neurowetenschap (Assen, Van Gorcum, 2004). NeuroPraxis, 8 (5): 146-147, 2004. ISSN 1387-5817.
  [K36]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van G. F. Miller, De parende geest: seksuele selectie en de evolutie van het bewustzijn (Amsterdam, Contact, 2001, ISBN 90-254-1149-5). NeuroPraxis, 5 (3): 23-24, 2001. ISSN 1387-5817. Available on-line
  [K35]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van Vilayanur Ramachandran en Sandra Blakeslee, Het bizarre brein (Utrecht/Antwerpen, Kosmos-Z&K, 1998, ISBN 90-215-3013-9). NeuroPraxis, 3 (4): 139-140, 1999. ISSN 1387-5817. Available on-line
  [K34]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van S. Pinker, Hoe de menselijke geest werkt. NeuroPraxis, 3 (3): 92-94, 1999. ISSN 1387-5817. Available on-line
  [K33]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van J. P. van Bendegem, Tot in der eindigheid. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 90 (4): 280-282, 1998. ISSN 0002-5275. Available on-line

Abstract. This article is a critical but favourable review of Jean Paul Van Bendegem, Tot in der eindigheid, Antwerp 1997, 285 pages. Van Bendegem shows that all traditional arguments for the existence of God (as based on logic, mathematics, physics and biology) are invalid. From this he concludes that religions are to be regarded as pseudosciences. As an alternative, he presents a world view which is inspired by his own favourite approach in the philosophy of mathematics, namely strict finitism. The title of the book (in English: Ad finitum) alludes both to the latter conception and to the closing phrase of some Dutch versions of the Lord's Prayer.

  [K32]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van J. E. LeDoux, The emotional brain. NeuroPraxis, 2 (5): 195-196, 1998. ISSN 1387-5817. Available on-line
  [K31]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van H. Lauwerier, Oneindigheid: een onbereikbaar ideaal. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 4, January 20, 1990. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K30]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van N. Falletta, Logische en onlogische paradoxen. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 3, July 1, 1989. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K29]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van J. A. Hobson, The dreaming brain. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 4, October 21, 1989. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K28]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van H. R. Maturana en F. J. Varela, De boom der kennis. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 3, September 30, 1989. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K27]
G.J.C. Lokhorst & F. Eijgenraam. Kusjes voor een logicus. Interview met Raymond Smullyan en recensie van zijn Bespot de spotvogel. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 1, February 6, 1988. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K26]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van R. Ornstein, Ons meervoudig brein. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 4, September 17, 1988. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K25]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van P. Norton, Handboek voor IBM programmeurs. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 4, June 4, 1988. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K24]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van P. J. Davis en R. Hersh, Descartes' droom. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 3, February 20, 1988. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K23]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van P. Hoenderdos, Victim of the brain: A film about the ideas of Douglas Hofstadter. NRC Handelsblad, Donderdag Agenda, p. 3, May 5, 1988. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K22]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van O. Sacks, Ontwaken in verbijstering. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 3, February 20, 1988. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K21]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van M. Hunt, Het innerlijk universum. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 4, February 27, 1988. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K20]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van H. Wang, Reflections on Kurt Gödel. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 2, March 26, 1988. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K19]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van H. Lauwerier, Symmetrie: regelmatige structuren in de kunst. NRC Handelsblad, Bijlage Wetenschap en Onderwijs, p. 4, June 14, 1988. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K18]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van G. Ifrah, De wereld van het getal. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 3, December 10, 1988. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K17]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van Ed Regis, Who got Einstein's office? Eccentricity and genius at the Institute for Advanced Study. NRC Handelsblad, Bijlage Wetenschap en Onderwijs, p. 3, April 26, 1988. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K16]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van Anne Harrington, Medicine, mind, and the double brain. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, pp. 1-2, May 21, 1988. ISSN 0002-5259. Reprinted in: Bulletin Stichting Le bon départ, 10 no. 2, July 1988, 3-11. Available on-line
  [K15]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van R. Smullyan, Forever undecided. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 7, August 22, 1987. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K14]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van R. Rucker, Mind tools. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 3, December 12, 1987. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K13]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van R. L. Gregory, ed., The Oxford companion to the mind. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 4, December 19, 1987. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K12]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van R. Hagoort en P. Maessen, red., Geest, computer, kunst. NRC Handelsblad, Bijlage Wetenschap en Onderwijs, p. 4, March 26, 1987. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K11]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van P. Churchland-Smith, Neurophilosophy. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 3, May 16, 1987. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K10]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van M. Wiesenberg, Puzzled programmers. Unpublished, 1987. Available on-line
  [K9]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van M. Minsky, The society of mind. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 7, July 18, 1987. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K8]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van J.-P. Changeux, Neuronal man. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 4, May 23, 1987. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K7]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van J. Dieudonné, Pour l'honneur de l'esprit humain: les mathématiques aujourd' hui. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 4, November 14, 1987. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K6]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, jrg. 79, no. 3. NRC Handelsblad, Bijlage Wetenschap en Onderwijs, p. 3, July 30, 1987. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K5]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van E. van Zuylen, Zjoek: de kunst van het vergeten, een film naar A. R. Luria's The mind of a mnemonist en The man with a shattered world. NRC Handelsblad, Donderdag Agenda, p. 3, October 22, 1987. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K4]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van E. Hordern, Sliding piece puzzles. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 3, October 3, 1987. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K3]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van E. Alderman en L. Magid, WordPerfect: tips en technieken, D. en W. Beacham, WordPerfect voor PC Dos en MS Dos, H. Boeke, Werken met WordPerfect, en J. W. Bloem en V. C. de Valk, WordPerfect compact gids. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 7, August 15, 1987. ISSN 0002-5259. Available on-line
  [K2]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van H. Wiedemann, Klavierspiel und das rechte Gehirn. Piano Bulletin, 4 (2): 43-44, 1986. ISSN 0920-0983. Available on-line
  [K1]
G.J.C. Lokhorst. Recensie van L. M. Savary en M. Ehlen-Miller, Volledig denken: wisselwerking tussen geest en hersenen. Intermediair, 18 (8): 53, February 26, 1982. ISSN 0020-5605. Available on-line

Theses, Syllabi, Etc.

  [L10]
Gerard Drosterij, Jeroen van den Hoven, Gert-Jan Lokhorst, Jos de Mul, & Irma van der Ploeg. Calculemus@human. een voorverkenning naar de plaats van de geesteswetenschappen in de informatiesamenleving. Essay in opdracht van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologie-beleid (AWT) (opdracht 12 november 1999; 0523a/99/lm), Centrum voor de Filosofie van de Informatie- en Communicatietechnologie, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, 2000.
  [L9]
G.J.C. Lokhorst. Filosofische aspecten van het connectionisme. In D. Tiemersma, ed., Filosofie van de informatica, pp. 21-58. Stichting syllabi Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, 1991. Available on-line
  [L8]
G.J.C. Lokhorst. Een neurale geest in een neurale machine? Filosofen over het connectionisme. Stichting syllabi Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, 1990. 37 pp. Superseded by [L9].
  [L7]
G.J.C. Lokhorst. Ontologie, semantiek en filosofie van de geest in Wittgensteins Tractatus: een formele analyse. Master's thesis, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, 1985. 125 pp. Available on-line

Note. On account of this thesis, the author received the Biennial Prize of the Internationale School voor Wijsbegeerte (Leusden) for the best Dutch or Flemish philosophical Master's Thesis written in 1985-1986.

  [L6]
G.J.C. Lokhorst. De geest-lichaam theorieën van moderne hersenonderzoekers (1956-1981). Report, Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, 1981. 203 pp. Superseded by [H1].
  [L5]
G.J.C. Lokhorst. Homo duplex: een overzicht van de filosofische besprekingen van het split-brain syndroom. Report, Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, 1980. 454 pp. Available on-line
  [L4]
Rob Ruimschotel, Peter Sanders, Evert-Jan Schenkelaars, & G.J.C. Lokhorst. Disconnectie van de hemisferen en bewustzijn. Werkstuk, Afdeling Pathologische Anatomie II, Medische Faculteit, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, 1978.
  [L3]
G.J.C. Lokhorst. Het split-brain syndroom in het licht van de geest-lichaam identiteitstheorie. Kandidaatsscriptie geneeskunde, Faculteit der Geneeskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, 1978. 78 pp.
  [L2]
G.J.C. Lokhorst. Er is geen godsdienst hoger dan de waarheid. Atheïstisch discussiestuk, CLD, Delft, 1975. 13 pp. Gestencild in een oplage van ca. 150 exemplaren.
  [L1]
G.J.C. Lokhorst. Jacob de Coster, van Maerlant. Scriptie Nederlands, CLD, Delft, 1974. 94 pp. [Cijfer: 10].

Interviews & Portraits

  [M16]
Willy van Strien. Opvangen zwakheden maakt beeldtechnieken waardevoller (interview met G.J.C. Lokhorst). Ethiek, Onderzoek en Bestuur, pp. 20-25, March 2008.
  [M15]
Malou van Hintum. Zoekplaatjes tussen de oren (interview met G.J.C. Lokhorst e.a.). De Volkskrant (Bijlage "Kennis"), p. 1, September 29, 2007.
  [M14]
Ton van Doorn. We snappen niet veel van de hersenen (interview met G.J.C. Lokhorst). De Technologiekrant, 2 (15): 2, September 14, 2007. ISSN 1872-0773.
  [M13]
Joost Panhuysen. Free will cannot be found anywhere in the brain (interview with G.J.C. Lokhorst). Delft Outlook, 24 (2): 16-19, 2007. ISSN 0926-7212. Available on-line
  [M12]
Joost Panhuysen. De vrije wil is nergens in de hersenen te vinden (interview met G.J.C. Lokhorst). Delft Integraal, 24 (2): 18-21, 2007. ISSN 0920-508X. Available on-line
  [M11]
Joost Panhuysen. De vrije wil is nergens in de hersenen te vinden (interview met G.J.C. Lokhorst). Delta, 39 (9): 8-9, March 15, 2007. ISSN 0169-698X.
  [M10]
Jos Schöttelndreier. Wat de hersens willen, wil de mens (interview met G.J.C. Lokhorst). VPRO Gids, (11): 52, March 17, 2001. ISSN 0921-7533.
  [M9]
Wessel Penning. De hersenen, een wonderlijk stuk menselijk lichaam (interview met G.J.C. Lokhorst). Rotterdams Dagblad, October 6, 1997. Also in: Utrechts Nieuwsblad, October 6, 1997, Gooi- en Eemlander, October 6, 1997, Leeuwarder Courant, October 7, 1997, Arnhemse Courant, October 7, 1997. Available on-line
  [M8]
Fred Balvert. Vertrouwen is winnen in de competitie van het leven (beschrijving van college van G.J.C. Lokhorst). Quod Novum, p. 16, November 15, 1995. ISSN 0166-5065.
  [M7]
Herman Vriend. De mens wint het nog altijd van de computer. Techniek en ethiek van kunstmatige intelligentie (interview met M.J. van den Hoven en G.J.C. Lokhorst). Quod Novum, pp. 10-11, October 13, 1993. ISSN 0166-5065.
  [M6]
Leo Mudde. Brug geslagen tussen logica en filosofie (interview met G.J.C. Lokhorst). Quod Novum, p. 5, March 18, 1992. ISSN 0166-5065.
  [M5]
Leo Mudde. Bijzondere plechtigheid (promotie M.J.L. Lokhorst-Degenaar en G.J.C. Lokhorst). Quod Novum, p. 2, March 25, 1992. ISSN 0166-5065.
  [M4]
Ben van Raaij. Filosofen in de ban van de helse machien (interview met M.J. van den Hoven en G.J.C. Lokhorst). Desiderius, 4 (2): 22-26, 1991. ISSN 0922-713X. Reprinted in: Mens en Wetenschap, 18(7):446-448, 1991. ISSN 0921-559X. Also reprinted in: Partner (een uitgave van Bull Nederland N.V.), 21(3):22-25, 1991. Available on-line
  [M3]
Arno Schrauwers. Vage denkers over harde materie (interview met M.J. van den Hoven en G.J.C. Lokhorst). PolyTechnisch Tijdschrift, 46 (12): 24-26, 1991. ISSN 0925-5699.
  [M2]
Ton Baggerman. Interview met G.J.C. Lokhorst. STEPS [Samenwerking Tilburgse Economische Psychologie Studenten] Magazine, 5: 12-22, March 1990.
  [M1]
Jan 't Hart. Ik denk dus ik besta (interview met M.J. van den Hoven en G.J.C. Lokhorst). Quod Novum, p. 7, February 1, 1989. ISSN 0166-5065. Available on-line

Radio & TV (>15 minutes)

  [N4]
Ger Jochems. Gesprek met G.J.C. Lokhorst over neuroethiek, VPRO radio Noorderlicht, April 17, 2007.
  [N3]
Pia Dijkstra. Gesprek met G.J.C. Lokhorst over neuroethiek, AVRO Radio 1, March 27, 2007.
  [N2]
Herbert Blankesteijn. Gesprek met G.J.C. Lokhorst over [J37]. Teleac/NOT, TeleScoop Actueel, Radio 747 AM, 13:30-14:00, July 24, 2002.
  [N1]
G.J.C. Lokhorst. Presentatie en redactie van De breinbrekers, documentaire over het hersenonderzoek in Nederland. NCRV-televisie, serie "Dokument", Nederland 1, 23:00-23:35, December 7, 1992.

Miscellaneous

  [O2]
R. Lokhorst. Anno 3000. Bezorgd door G.J.C. Lokhorst, 1996. Available on-line
  [O1]
G.J.C. Lokhorst. Autorisatie van Nederlandse vertaling van Michael I. Posner and Marcus E. Raichle, Images of Mind (Scientific American Library, 1994), 1994. Verschenen als Beelden in ons brein, Maastricht, Natuur en Techniek, 1995.

Previous | Up | Next

g.j.c.lokhorst@tudelft.nl || May 17, 2017 || HTML 4.01 Strict