IN DE PC

Gert-Jan C. Lokhorst

1988

G.J.C. Lokhorst. Recensie van P. Norton, Handboek voor IBM programmeurs. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 4, June 4, 1988. ISSN 0002-5259.

De titel van dit boek is misschien afschrikwekkend, maar de inhoud valt mee.

Hoewel Nortons handboek bedoeld is als naslagwerk voor programmeurs, is het in feite geschikt voor iedereen die eens een kijkje achter het beeldscherm van de personal computer (IBM of IBM-kloon) wil nemen. De moeilijkheidsgraad is gering. De vele getallen kan men bij eerste lezing overslaan; er blijft dan een vlotte en heldere uiteenzetting over de opbouw van de computer en MS-DOS over. Juist door vele gegevens is het boek op de lange termijn een betere investering dan Nortons waterige `leesboek' Inside the IBM PC.

Peter Norton is vooral befaamd als de maker van de `Norton Utilities', waarmee het onder andere mogelijk is om afgewiste bestanden opnieuw tevoorschijn te toveren. Zijn handboek, waarvan in de VS al 60.000 exemplaren zijn verkocht, laat zien dat bij net zo goed kan schrijven als programmeren. De Nederlandse versie is in bepaalde opzichten beter dan de Amerikaanse: fouten zijn rechtgezet, en sommige voorbeelden zijn uitgebreid. In totaal is de Nederlandse vertaling echter slechter. Niet alleen ziet het boek er minder mooi uit en is het duurder: wat erger is, het register is van veertien bladzijden teruggebracht tot twee! Hoe haalt men het in zijn hoofd, in een boek dat bedoeld is als naslagwerk! Niettemin is het een heuglijk feit dat er nu een Nederlandse versie van de programmeursgids bestaat. Mensen die niet nieuwsgierig zijn naar wat er in hun computer gebeurt heb ik altijd gewantrouwd: wie geen belangstelling heeft voor het inwendige van de machine die het meest op de mens lijkt, zal ook wel niet benieuwd zijn naar het innerlijk van mensen, hun hersenen en hun ziel. Achter onkunde van het Engels kunnen dergelijke personen zich nu in ieder geval niet meer verschuilen.


Previous | Up | Next

gjclokhorst@gmail.com || July 17, 2015 || HTML 4.01 Strict