DESIDERIUS

Marjolein Lokhorst-Degenaar en Gert-Jan Lokhorst

1989

M.J.L. Lokhorst-Degenaar & G.J.C. Lokhorst. Desiderius. Quod Novum, p. 8, May 24, 1989. ISSN 0166-5065.

De kritiek op Desiderius (QN, 10 mei) is ons uit het hart gegrepen. Het tijdschrift is inderdaad een overbodig prestigeobject, waaraan geld wordt verspild dat beter aan de wetenschap kan worden besteed. Er wordt bovendien nodeloos veel geld aan verspild. Het blad verschijnt op het meest `glossy' papier dat we ooit hebben gezien, we krijgen het altijd in viervoud, en de PTT verdient er ook nog eens goed aan.

Dit zou nog niet zo erg zijn, als er dan tenminste nog wat in stond! Maar nee, weinig bladen steken Desiderius in geestloosheid naar de kroon. Zelfs Tussen de rails heeft meer esprit. Desiderius zal de naam van de universiteit dan ook geen goed doen. "In Rotterdam heeft men kennelijk niets te zeggen", zo zal de rest van het land denken, "en men spaart kosten noch moeite om dat wereldkundig te maken." Het zou beter bij het no-nonsense imago passen dat de EUR nastreeft, als Desiderius voortaan aan de krachten van de vrije markt werd blootgesteld. Met andere woorden, laat de liefhebbers er maar voor betalen. Dat heeft vele voordelen: de universitaire middelen worden niet langer oneigenlijk gebruikt, de populariteit van het blad kan worden bepaald en degenen die er geen prijs op stellen wordt een gang naar de prullenbak bespaard. Wij denken dat Desiderius het onder deze omstandigheden niet lang zou redden. Het blaadje zou al ter ziele gaan als de portokosten in rekening werden gebracht.

Wij zullen in ieder geval geen abonnee worden, want wij hebben geen behoefte aan verbale muzak.


Previous | Up | Next

gjclokhorst@gmail.com || July 17, 2015 || HTML 4.01 Strict