PUZZLED PROGRAMMERS

Gert-Jan C. Lokhorst

1987

G.J.C. Lokhorst. Recensie van M. Wiesenberg, Puzzled programmers. Unpublished, 1987.

"Straks gebruikt een hele generatie, als het informatica-onderwijs op initiatief van snel te intimideren politici nog meer lesuren zal hebben opgeslorpt, hun computers om ermee te communiceren in de taalfase die voorafgaat aan aap, noot, mies." Zo voorspelt Gerrit Komrij, die zelf in Basic programmeert, in zijn zojuist verschenen Lof der simpelheid.

Puzzled programmers bewijst dat Komrij's voorspelling nu al in vervulling is gegaan. Het boek, het eerste puzzelboek dat speciaal voor computerliefhebbers is geschreven, bevat vijftien puzzels, die vooraf worden gegaan door verhalen die de "high-tech" conversatie in Silicon Valley weergeven. Omdat het een puzzelboek is kunnen we een hoger intelligentie-peil verwachten dan bij het gemiddelde computerboek, dat zoals ieder instructie-boekje op de domste gebruiker is afgestemd. En omdat het verhalen bevat kunnen we op literaire kwaliteiten rekenen, een unieke zaak in de computerwereld (afgezien van Tracy Kidders The soul of a new machine).

Maar alle mensen, wat worden we lelijk teleurgesteld in onze verwachtingen. We slaan een willekeurig verhaal op, het negende, en lezen: "Uh, Bert... Yeah, Ernie?", "Uh, Bert... Yeah, Ernie?", en dat dan nóg twee keer herhaald! Knikkebollend zoeken we de apotheose van het laatste verhaal op. "Wat is dat? Waarom gaan de lichten uit?" "Ik weet het niet. Mijn hemel! Kijk eens hoe laat het is! Wat een manier om het nieuwe jaar te vieren! Gestrand in Siberië!" "Wel, deze kamer kreeg die naam niet voor niets, weet je. Alles blijft hier koud. Kijk eens wat ik vandaag achter deze disk drive heb verstopt." "Goh, Bobby, champagne! Was je al van plan om hier te blijven?" "Ik houd ervan voorbereid te zijn. Gelukkig nieuwjaar, Sally." "Gelukkig nieuwjaar, Bobby." "Gelukkig nieuwjaar, Bert." "Gelukkig nieuwjaar, Ernie."

Aap, noot, mies? Dat is in vergelijking hiermee nog een wonder van abstruse metafysica.

Met de puzzels zèlf is het al niet beter gesteld: het zijn gewoon rekensommetjes, onmiddellijk te doorzien, maar op de computer kennelijk weergaloos lastig. De oplossingen worden steeds in drie talen gegeven. Bij een normaal puzzelboek zou dit belachelijk zijn, maar als het om computertalen (Basic, C en Pascal) gaat is zo'n vertoon van polyglossie kennelijk gewenst. Het enige nut dat het boek kan hebben (van vermaak zwijgen we maar) is dat je opnieuw leert hoe je moet optellen, kwadrateren en worteltrekken, maar dan op een omslachtiger manier dan waarvan je ooit had kunnen dromen.

Een curieus detail is dat steeds wordt vermeld hoe snel je programma moet lopen. Je zou zeggen dat een paar seconden er niet toe doen als je zojuist uren hebt besteed aan het schrijven van een volstrekt nutteloos programma. Maar nee, kennelijk moet je, als je denkt dat je klaar bent, nog weer een paar uur besteden aan het stroomlijnen van je programma. En zo gaan ze maar door, deze "ontheemde knutselaars en hobbyisten met een vracht aan nutteloze kennis, tuk op tijdverlies" (Komrij).

Als je tijd je lief is, laat dit boek dan liggen.


Previous | Up | Next

gjclokhorst@gmail.com || July 17, 2015 || HTML 4.01 Strict