DE BESTE GIDS VOOR DE ILLEGALE KOPIÏST

Gert-Jan C. Lokhorst

1987

G.J.C. Lokhorst. Recensie van E. Alderman en L. Magid, WordPerfect: tips en technieken, D. en W. Beacham, WordPerfect voor PC Dos en MS Dos, H. Boeke, Werken met WordPerfect, en J. W. Bloem en V. C. de Valk, WordPerfect compact gids. NRC Handelsblad, Zaterdags Boekenbijvoegsel, p. 7, August 15, 1987. ISSN 0002-5259.

Recensie van

WordPerfect is tegenwoordig in tientallen landen het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma voor personal computers. In Amerika is het zowel in 1985 als in 1986 uitgeroepen tot het beste tekstverwerkingsprogramma van het jaar, en in Nederland zei Boudewijn Büch onlangs nog dat hij er verslaafd aan is geraakt. Deze populariteit is terecht. Eén van de weinige gebreken van de Nederlandstalige versie van het programma is de Duits-aandoende, kennelijk als ultramodern bedoelde spelling, met termen als `dokument', `makro', `kursor' en `kontrole'. Maar verder komt het programma, waarvan eind juli de nieuwe versie 4.2 verscheen (prijs fl 2154,-, importeur: Deltaware, Rotterdam), dicht in de buurt van wat haar naam belooft.

De belangstelling voor WordPerfect heeft geleid tot een aanzienlijk aantal handleidingen, die in enorme hoeveelheden worden verspreid: WordPerfect-boeken zijn tegenwoordig de meest verkochte computerboeken. Doordat ze er allemaal ongeveer hetzelfde uitzien is het moeilijk een keus te maken. Vandaar hierbij een kleine consumententest van de op dit moment verkrijgbare Nederlandstalige WordPerfect-boeken.

Laten we beginnen met een vergelijkbaar drietal: het werk van Henk Boeke, dat van de Beachams en het officiële, bij het programma behorende handboek. Het eerste is op het moment het best verkochte computerboek in Nederland. Daarom heb ik het des te kritischer bekeken. Maar het boek is inderdaad duidelijk geschreven, voorzien van een goed register, overzichtelijk ingedeeld en behoorlijk volledig, en kan daarom zonder meer worden aangeraden.

De Beachams brengen het er slechter van af. Niet alleen is hun boek in een onrustig ogende laserprinter-letter gezet, het is ook minder volledig (het onmisbare zoeken met `jokers' staat er niet eens in) en wat misschien nog vervelender is, het register is slecht. Zo moeten we bij `vervangen' kijken onder `woord vervangen', bij `herschrijven' kijken onder `automatisch herschrijven', en ga zo maar door. Nee, dit moet in een volgende druk zeker verbeterd worden.

Het officiële handboek is het beste van het drietal. Het is met zijn 602 bladzijden en bijlagen vollediger dan de andere, en fraai en overzichtelijk uitgevoerd. Men kan zich dan ook niet voorstellen dat de eigenaar van deze handleiding één van beide andere uitgaven zou willen hebben. Het kan bijna niet anders, of de laatste worden alleen maar gekocht door mensen die wèl het programma, maar niet het handboek (illegaal) hebben gekopieerd!

Het boek van Alderman en Magid is het enige dat werkelijk iets toevoegt aan het officiële handboek door zaken te bespreken als het werken met modems, de hogere school van het samenvoegen en de aansluiting bij andere software (bijvoorbeeld dBase III, Lotus 1-2-3 en ProKey). Veel aandacht wordt besteed aan `macro's', de kleine programma's die men zelf binnen WordPerfect kan schrijven. Hiervan wordt ook een kleine bibliotheek gegeven. Natuurlijk kan iedereen deze macro's met enig vernuft zelf wel verzinnen, maar het is wél zo gemakkelijk als ze kant en klaar worden gepresenteerd! Het is jammer dat Alderman en Magid het nuttige Lettrix niet noemen, waarmee een matrix-printer WordPerfect-teksten in alle denkbare alfabetten en symbolen kan afdrukken. Ook doen de auteurs mee aan het koor van jammerklachten over de spelling van het programma, maar ze verzuimen erop te wijzen dat de spelling met Basic (of bijvoorbeeld de Norton Utilities) gemakkelijk veranderd kan worden, hoewel ze wel een ander, nogal flauw Basic-programmaatje presenteren. Hier liggen duidelijk gemiste kansen.

Gruwel

Tenslotte is daar nog de WordPerfect Compact Gids. Dit handzame werkje bevat voldoende informatie voor wie zijn computer louter als typemachine wil gebruiken en geen behoefte denkt te hebben aan printerdefinities, totaliseren en samenvoegingen. Het valt te vrezen dat men het boekje al snel te beknopt gaat vinden. Maar zelfs dan is het geen miskoop, want de bijbehorende kartonnen overzichtskaarten behouden altijd hun nut. Het officiële handboek bevat overigens ook een goede overzichtskaart.

Al met al is het werk van Boeke op de officiële handleiding na het beste Nederlandse boek over WordPerfect, met de Compact Gids als handige aanvulling. Maar eigenlijk zou de boekhandel de naam van iedere koper van Boeke's handleiding aan de firma Deltaware moeten doorspelen. Want het zal hierbij in de meeste gevallen gaan om die gruwel van het moderne software-wezen, de illegale kopiïst.


Previous | Up | Next

gjclokhorst@gmail.com || July 17, 2015 || HTML 4.01 Strict